Adverteren op Beslist.nl

Haal meer omzet met behoud van marge
Boek een live demoNeem contact op

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Met 10.017 aangesloten webshops en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt beslist.nl een duidelijk overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers.

Door op Beslist.nl te adverteren, kan je tot 10% meer verkoop realiseren.

Profiteer van de Adhouse7 tooling & data

Meer rendement

Minimaliseer waste en optimaliseer bestsellers. Gemiddeld halen klanten van Adhouse7 ruim 30% meer rendement uit hun Shopping Portals.
}

Enorme tijdsbesparing

Alle data over alle kanalen geautomatiseerd. Neem sneller beter gefundeerde beslissingen!

Voordeligste oplossing

De betaalbare Adhouse7 toolset & data biedt inzichten en resultaten die normaal gesproken alleen zijn weggelegd voor dure high-end oplossingen.

Turn-key oplossing

Zeer eenvoudige bediening. Integreert naadloos in bestaande systemen.

Optimalisatie van resultaten en feed op Beslist.nl

Advertenties op Beslist.nl worden getoond op basis van een combinatie van factoren. Eén daarvan is relevantie en kwaliteitsscore. Hoe beter een advertentie aansluit bij de koopbehoefte van de consument, hoe hoger de conversie. Natuurlijk is de prijs een heel belangrijke factor hierbij. En dus ook de kwaliteitsscore van de advertentie. Hiervoor is het essentieel om optimale feeds voor Beslist.nl aan te leveren. 

Een tweede factor is het CPC bedrag. Beslist.nl hanteert subcategorieën waar een vast CPC bedrag voor geldt. Op basis van de doelen en resultaten, kunnen deze bedragen worden verhoogd. Voor veel online marketeers zijn deze handmatige aanpassingen teveel werk. Daarom gebeurt het ook niet regelmatig of snel genoeg.

Nieuw en uniek is dat Adhouse7 CPC biedingen PER PRODUCT op Beslist.nl doet. Dit gaat geautomatiseerd via de feed.

Voor ieder product op Beslist.nl importeert Adhouse7 dagelijks de kosten. Gecombineerd met de resultaten, rekenen we het optimale CPC bod per product uit voor Beslist.nl.

Op deze manier kan je snel en geautomatiseerd bijsturen, zodat je meer omzet doet wanneer de kansen zich voordoen en je de kosten beperkt wanneer producten niet het gewenste resultaat halen.

Adhouse7 is eerste Certified Partner van Beslist.nl

“Voor Beslist.nl is het belangrijk om te weten dat haar Partners gespecialiseerd zijn in feed management en weten op welke manieren je de beste resultaten uit Beslist.nl kunt halen. Voor ons is het Certified Partnership van Adhouse7 niet iets nieuws, maar meer een bevestiging van hun kennis en kunde waarmee ze onze klanten succesvol weten te maken.”

Kees Verpalen

CEO, Beslist.nl

Ontdek zelf de voordelen van DynaBid. Boek nu een vrijblijvende demo!